Home / Pro domo

Pro domo

Hoe een adellijke familie ten onder gaat door toedoen van hun ontspoorde zoon.

Deel 1.

Deze geschiedenis is zwanger van onheil en doem. Op het adellijk huis de Prébois Grancé rust een vloek. Eeuwenlang heeft de familie pal gestaan in dienst van het vaderland en het koninklijk huis oMr.ingd met zorg en deugd, vroeger met het zwaard, nu met intellect en onberispelijk gedrag.

Deel 2.

Graaf de Prébois Grancé heeft zijn zestigste verjaardag gevierd in het sombere besef dat zijn zoon Louis hem vergeten is. In het holst van de nacht gaat hij hem zoeken. Op aanwijzingen van een detective leiden zijn naspeuringen hem naar een nachtsociëteit met een roulette, met veel rood fluweel en met zware rode gordijnen, waarachter zich kabinetjes bevinden.

Deel 3.

Het onafwendbare is geschied. Graaf de Prébois Grancé heeft voor eigen rechter gespeeld. Zijn enige zoon Louis, die zich doorlopend aan uitspattingen had overgegeven, was een smet op het onberispelijke blazoen van de familie. Aan het eind van een dramatische nacht heeft de graaf zijn zoon uit zijn lijden verlost en hem doodgeschoten.

Deel 4.

Graaf de Prébois Grancé, oud vijfenzestig jaar, heeft vijf jaar geleden zijn liederlijke, drankzuchtige en zieke zoon Louis in koelen bloede neergeschoten. Vijf jaren heeft hij in de gevangenis gezeten. Sinds drie dagen is hij weer thuis.

Rolverdeling.

Robert Sobels Graaf de Prébois Grancé
Emmy Lopes Dias zijn vrouw
Maria Lindes Anna, zijn dochter
Carol van Herwijnen Louis, zijn zoon
Huib Orizand Johan, jachtopziener
Rob Fruithof de kroonprins
Paul van der Lek Henri de Beaucourt
Ger Smit een knecht
Louise Robben Toni, animeerdame
Paula Majoor Jeanne, animeerdame
Ger Smit een buffetier / een rechter
Jeanne Verstraete een verpleegster

Aanvullende gegevens.

Auteur: Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk
Bewerking en regie: Louis Houët
Omroep: KRO
Uitzending: Eerste deel op 07-11-1978
Speelduur: 76 minuten, 4 delen
Categorie: Sociaal

Ondertitels van de afzonderlijke delen.

Deel 1: De verjaardag

Deel 2: De verloren zoon

Deel 3: Het pleidooi

Deel 4: De ondergang

Informatie met betrekking tot de bron.

Pro Domo. Romantisch Tooneelspel in vijf bedrijven, Amsterdam, Grand Théâtre , 1914.