Home / De reis van Sint Brandaan

De reis van Sint Brandaan

De reis van Sint Brandaan is het oudste reisverhaal uit onze letterkunde, en misschien ook wel het fascinerendste, in ieder geval het meest fantasierijke. Brandaan, geboren in Ierland, was abt en las eens een boek waarin vele wonderbaarlijke zaken vermeld stonden. Hij hechtte er geen geloof aan en verbrandde het boek. Deze eerst bekende boekverbranding kwam hem duur te staan.

Op Gods bevel moest hij gaan varen met zijn monniken. Negen jaren lang heeft hij moeten boeten omdat hij Gods wondere wereld niet had geaccepteerd. Vulkanen kwam hij tegen, gestraften, een sprekend hoofd op het strand, duivels, Judas, en Walseranden, een vreemd soort engelen. Ook ontdekte hij onderwaterwerelden, reusachtige vissen die zich rond zijn scheepje kronkelden of waarop bomen groeiden, en magnetische krachten in de zee, die schepen diep naar beneden konden trekken.

Alle wederwaardigheden werden door Brandaan in een boek genoteerd. En toen dat boek na die negen jaar was vol geschreven, was zijn queeste, zijn taak volbracht. Zijn fout was daarmee hersteld, de wereld was weer in balans.

Brandaans verhaal verloopt niet erg ingewikkeld, maar de eenvoud van deze middeleeuwse historie is soms bedrieglijk voor ons lezers en luisteraars uit de eenentwintigste eeuw. Beseffen wij bijvoorbeeld wel hoe kostbaar en vooral hoe waar een boek was in de twaalfde eeuw? Was er in die tijd wel een onderscheid tussen fictie en non-fictie? Hoe reëel waren duivels? Kan Judas nog wel, al is het maar zeer gedeeltelijk, verlichting van zijn straf krijgen? Is het mogelijk om God te zien? Hoe zag de hel eruit? Dat zette de makers van het radioprogramma Verum Bonum Pulchrum aan het denken en zo ontstond het idee om dit verhaal integraal uit te zenden.

Rolverdeling.

Joop Keesmaat

Aanvullende gegevens.

Auteur: anoniem auteur (negende of tiende eeuw)
Regie: Louis Houët
Omroep: RKK
Uitzending: Eerste deel op 23-12-2001
Speelduur: 1 uur en 42 minuten, 2 delen
Categorie: Verhalen