Home / Het reisverhaal van de dood

Het reisverhaal van de dood

Nederlandse bewerking naar de delen één en twee van Peter Lothars serie "Das göttliche Erbe" en "Engel mit den schwarzen Schwingen".

In zes documentaires tracht de auteur een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van de geneeskunde. Hij gaat daarbij terug tot ver voor het jaar nul en put uit oude geschriften die uit die tijd bewaard zijn gebleven. Hij zet theorieën van geneesheren en wijsgeren tegenover elkaar en het wordt ons wel duidelijk hoe machteloos men in oude tijden stond tegenover ziekten en epidemieën. Wat wist men eigenlijk van het wonderlijke menselijk organisme en de verwekkers van dodelijke ziekten?

Deze eerste aflevering draagt dan ook terecht de de titel "Het reisverhaal van de de dood". Want de dood waart rond en niemand kan er iets tegen doen. Miljoenen stierven aan de vreselijkste ziekten zoals melaatsheid en pest. Men kent de verwekkers niet en de kennis van geneeskrachtige kruiden is ontoereikend.

De enige verlichting voor de lijdende mensen brengt het besef dat men de ten dode gedoemden niet moet "mijden als de pest" maar ze in grote naastenliefde moet helpen in hospitalen en ziekenhuizen. Want de geestelijke nood is voor deze mensen vaak nog erger dan de haast onduldbare lichamelijke pijn.

Rolverdeling.

Jacques Snoek tegenstem
Netty Rosenfeld tegenstem
Jos van Turenhout Asklepiades / tweede arts
Frans Somers Herakleitos / eerste priester
Han könig een zieke
Robert Sobels een zieke
Hans Veerman een zieke / een melaatse
Maarten Kapteyn Pedokles / eerste arts
Willy Ruys Demokritos / Stift
Paul van der Lek Alkmaion / Phrakostoro
Paul Deen Erasystratos / tweede priester
Wam Heskes Hepokrates / leider der geselaars
Alex Faassen sr. Galenus / lijder aan de pest
Louis Bongers Valavritsj / Strabo
John Soer een lijder aan de pokken
Donald de Marcas Rases
Jan Verkoren Constantijn van Afrika
Johan Wolder Edward Djana

Aanvullende gegevens.

Auteur: Peter Lothar
Bewerking en regie: Ab van Eyk
Inspiciënt: André du Bois
Omroep: NCRV
Uitzending: 27-09-1965
Speelduur: 76 minuten
Categorie: Docudrama, documentaire en klankbeeld

De bron van deze productie.

Kampf gegen den Tod

1. Folge: Das göttliche Erbe, 05-08-1952 Nordwestdeutscher Rundfunk.

2. Folge: Engel mit den schwarzen Schwingen, 02-09-1952 Nordwestdeutscher Rundfunk.