Home / Rochade

Rochade

Als de wachtmeester "zijn" tuchthuisgevangene met vriendschappelijke welwillendheid behandelt, als hij hem bijna teder "Pyjama" noemt om voor hem zelfs de gestreepte gevangensplunje aangenaam te maken, dan verwacht hij natuurlijk ook een tegemoetkoming.

Hij maakt hem duidelijk, dat het tot de plichten van een dankbare gevangene behoort de dienst van de opzichter moeilijk te maken, hem namelijk de mogelijkheid te geven zich als beambte te onderscheiden, bijvoorbeeld door hem te dwingen een uitbraakpoging te verijdelen.

Maar de gevangene heeft zich voorgenomen zijn straf in deemoed uit te zitten. Hij weet immers dat hij ze verdiend heeft. En zo zijn de rollen reeds bedenkelijk verschoven, vooraleer het komt tot wat in de taal van de schaakspeler "rochade" wordt genoemd.

Rolverdeling.

Bert van der Linden Pyjama
Hans Veerman wachtmeester
Wam Heskes Bril

Aanvullende gegevens.

Auteur: Otto Grünmandl
Vertaling: Kees Walraven
Regie: Dick van Putten
Inspiciënt: Léon du Bois
Omroep: AVRO
Uitzending: 27-03-1969
Speelduur: 36 minuten
Categorie: Sociaal

De bron van deze productie.

Rochade, 21-07-1967 Bayerischer Rundfunk.