Home / Het Ronker-contact

Het Ronker-contact

In een werkplaats achter de winkel in elektrische apparaten wordt het ontzielde lichaam van de eigenaar gevonden. Verontrust door zijn lange uitblijven hebben zijn zoon Leo en zijn vrouw de politie gewaarschuwd. Hoofdinspecteur Baan leidt het onderzoek en daaruit rijst het beeld op van "Mud Ronker", uitvinder van het Ronker-contact, dat een beveiliging inhoudt tegen brand door kortsluiting en een groot zakelijk succes blijkt te zijn.

's Morgens komt het nog niets vermoedende personeel. Allereerst is er de kantoorbediende mejuffrouw Waaiers, die verloofd is met de zoon van het slachtoffer, Leo; de heer Ronker heeft overigens toestemming voor hun huwelijk geweigerd. Verder werken er in de zaak nog drie elektromonteurs, te weten Bram Duif, Leendert Zwaan en Rijk Fileta - de laatste is een warhoofd die te pas en te onpas losbarst in propagandaredevoeringen.

Dan is er ten slotte nog de werkster Stijn Brock, een vrij onverschillige vrouw die alleen maar leeft voor haar zoon. Deze zoon was tot voor kort bij Ronker in dienst, maar is ontslagen omdat hij kennelijk geestelijk ietwat gestoord is.

Het onderzoek van de politiedokter heeft uitgewezen dat Ronker de schedel is ingeslagen met een zwaar voorwerp. Inbraak is niet het motief, want er wordt niets vermist. Aanvankelijk staat inspecteur Baan voor een raadsel, maar zijn grote mensenkennis wijst hem uiteindelijk de richting waarin hij de schuldige moet zoeken.

Rolverdeling.

Peter Aryans inspecteur Baan
Willy Ruys Wins
Jan Apon Ronker
Wiesje Bouwmeester mevrouw Ronker
Hans Karsenbarg Leo Ronker
Tonny Foletta Bram Duif
Harry Bronk Leendert Zwaan
Han König Rijk Fileta
Corry van der Linden Els Waaier
Nel Snel Marie, de vrouw van Bram Duif
Trudy Libosan Jopie Duif
Tine Medema Stijn Burk
Jan Verkoren agent De Wit
Jos van Turenhout een politiedokter
Herman van Eelen een journalist

Aanvullende gegevens.

Auteur: Jan Apon
Regie: Dick van Putten
Omroep: AVRO
Uitzending: 27-10-1966
Speelduur: 70 minuten
Categorie: Misdaad