Home / Samuel o Samuel

Samuel o Samuel

Een man en een vrouw zitten, afwisselend op een rood en een groen kussen, geknield te luisteren. Naar wat precies? Ze zullen het weten wanneer "het" er is. Al luisterend proberen ze de tijd te doden met praten, waarschijnlijk omdat een langdurig en ongelimiteerd zwijgen menselijkerwijs niet mogelijk is. Al pratend dan proberen ze - o paradox! - hun beschikbaarheid tot luisteren op te drijven, meer te horen dan de dagelijkse werkelijkheid te horen geeft.

Terecht kan men de vraag stellen: wat is er reëel in dit hoorspel? De geluiden die op de luisteraar afkomen maar die door de stemmen worden genegeerd of overpraat alsof ze helemaal niet aanwezig waren? De dialoog die luidop gevoerd wordt of de dialoog die de stemmen vanuit een hunkerend innerlijk zouden willen voeren en misschien - wie weet? - aan het eind ook wel echt gevoerd wordt en die tot de simpelste, bij kinderlijke (muzikale) klanken beperkt blijft?

Juist, de titel is onder meer ook een ongewone want dubbelzinnige hommage aan Samuel Beckett, maar vooral in de afkorting van de titel, het S O S, ligt de kern van dit hoorspel op te sporen: de ritus van een taalgebruik met zijn barrières en zijn openingen, het stellen van een taal-daad met herhalingen en mutaties - eerder tot te schrijven aan "rollen" dan aan "personages" - waarin toch leven en liefde, angst en tederheid, humor en ernst niet afwezig zijn.

Rolverdeling.

Dora van der Groen
Jacky Morel

Aanvullende gegevens.

Auteur: Ivo Michiels
Regie: Jos Joos
Geluidsregie: Flor Stein
Omroep: BRT
Uitzending: 08-04-1973
Speelduur: 59 minuten
Categorie: Experimenteel