Home / De slaaf

De slaaf

De auteur tekent in dit spel de figuur van een zwarte-racist die alle witte mensen naar het leven staat. Jones noemt het stuk een fabel, een verdichte vertelling waarin een zedenles aanschouwelijk wordt voorgesteld. Hij koos echter geen dieren die als handelende personen optreden, maar mensen.

Zijn hoofdpersoon, Walker Vessels, is een zwarte man die aan de universiteit literatuur studeerde, maar als sociaal bewogen mens tot het inzicht kwam dat al die wetenschap en cultuur voorbijging aan de onderdrukking van zijn zwarte broeders. Voor hen ging hij zich inzetten, bracht een grote opstandige beweging op gang, die weliswaar in aanzet berustte op rechtschapen ideeën, maar weldra alleen nog via geweld en haat kans van slagen kon hebben.

Zo werd uit de idealist een racistisch moordenaar. Maar als hij gaat twijfelen aan de juistheid van zijn aanpak – de rebellie verandert immers alleen het “gezicht” van de tirannie – kan hij de zelf ontketende krachten niet meer keren. Hij heeft de bijbel van een dr. Luther King verwisseld voor het zwaard en wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard omkomen.

Dit vonnis gaat niet aan hem voorbij als hij aan de vooravond van de bestorming een persoonlijke vete in de belegerde stad gaat beslechten die zijn wraak- en haatgevoelens mede tot deze hoogte heeft aangewakkerd.

Rolverdeling.

Eric van Ingen
Otto Sterman
Lies de Wind

Aanvullende gegevens.

Auteur: Everett LeRoi Jones
Vertaling: Coos Mulder
Regie: Léon Povel
Inspiciënt: Henk van der Steeg
Omroep: KRO
Uitzending: 26-11-1974
Speelduur: 80 minuten
Categorie: Sociaal

De bron van deze productie.

The Slave, Morrow, New York 1964.