Home / Jan Pieterszoon Coen

Jan Pieterszoon Coen

Een hoorspel in de reeks: De Slauerhoff cyclus.

Saartje Specx was de buitenechtelijke dochter van Jacques Specx en een Japanse vrouw. Zij was verwekt toen haar vader als opperkoopman van de VOC in Japan verbleef. Dit werd gezien als een lelijke misstap, want het beleid van de Compagnie was er juist op gericht ‘verbastering’ van de Nederlandse bevolking in Azië te voorkomen. Daarom ook werden kinderen uit dergelijke ongewenste verbintenissen tussen compagniedienaren en inheemse vrouwen naar Batavia gestuurd om daar onder toezicht van de VOC te worden opgevoed.

Toen Saartjes vader in 1628 tijdelijk terugkeerde naar patria, werd zij toevertrouwd aan de zorg van gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen en diens echtgenote Eva Ment. In het huis van Coen vormde Sara in juni 1629 het middelpunt van een schandaal.

De zestienjarige Pieter Kortenhoef, een bastaard die in Batavia als vaandrig in dienst was van de Compagnie, wist uit hoofde van zijn functie toegang te verkrijgen tot de woonvertrekken van de ‘staatdochterkes’, zoals de geadopteerde meisjes in het gezin Coen werden genoemd. Hier deed hij ‘tot twee diverse malen zijn wil’ met Sara, die op de hoogte was geweest van zijn komst en op de vloer alvast een matje had uitgespreid.

Pleegvader Coen, bekend om zijn strenge beleid van discipline en tucht, was woedend. De vrijpartij kwam de beide tieners dan ook duur te staan: Pieter werd veroordeeld tot de dood door middel van onthoofding, een vonnis dat reeds de volgende dag werd voltrokken. Sara kon aanvankelijk rekenen op de doodstraf door verdrinking in een ton.

Omdat zij echter nog geen veertien jaar oud was, de minimumleeftijd voor een doodvonnis, werd haar straf omgezet in een geseling in het stadhuis. De straf werd voltrokken ‘met open deuren’, zodat Saartje als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen kon dienen.

Rolverdeling.

Jan Wegter Jan Pieterszoon Coen
Ine Veen Eva Ment, zijn gemalin
Albert Ehrnrooth François Blauw, secretaris van Coen
Hans Ligtvoet Pieter Vlak, raad van Indië
Jim Berghout Quirijn Janszoon van Raamburg, raad van Indië
Reinout Bussemaker gezagvoerder Rijnst en een Bonsius, chirurgijn
Ad Hoeymans Jacques Specx, bewindhebber van een factorij
Erna Bos Sara Specx, staatsiejoffer
Wil van der Meer Michiel Kortenhoef, officier
Jacques Fortuné Hurnius, predikant

Aanvullende gegevens.

Auteur: Jan Jacob Slauerhoff
Bewerking: Marc Lohmann
Regie: Sylvia Liefrinck
Omroep: TROS
Uitzending: 01-04-1990
Speelduur: 72 minuten
Categorie: Historisch

Complete reeks in volgorde van uitzending.

De bron van deze productie.

Jan Pietersz. Coen, drama in elf tafereelen, Stols, Maastricht 1931.

Script en hoorspel.

Beluister het complete hoorspel en lees eventueel het script mee.

Klikt u hier en lees mee, het script opent in een nieuw tabblad.

Het script is voor u uitgeschreven door Herman Van Cauwenberghe.