Home / Slopers

Slopers

Jef en Danny, de slopers en wijlen Schepdrijvers zijn allen leden van de grote slopersfamilie, de firma Delet. Delet heeft duidelijk maar een doel: neerhalen, kapotmaken, vernietigen in naam van de middelmatigheid. “Je sloopt en je wordt gesloopt”, ondervindt Jef. De mens blijft niet ongemoeid.

Slopen wordt aldus een wereldomvattende beweging, waarvoor de grote Slopersbaas aanknopingspunten zoekt en vindt in de geschiedenis. Het is een levensopvatting. Het is een uiting van het Kwaad in de wereld, het Boze dat nooit voorbijgaat, hoe menselijk het bijwijlen ook wordt voorgesteld.

Het slopersbedrijf wordt op diverse manieren benaderd: vertederd, agressief, administratief, sarcastisch, cynisch en poëtisch. Er is maar één constante: de slopershamer die onvermoeibaar neerkomt, de nooit aflatende agressie tegen de menselijk waarden. Van het beperkte slopen tot het universele Kwaad, van de jongste sloper to de grote Slopersbaas en zijn antecedenten uit de geschiedenis wordt de lijn consequent doorgetrokken.

Er is echter ook het tegendeel, de Tegenstem, de stem van de idealist, de wereldverbeteraar, die het Woord van Slopersbaas overneemt als deze stikt in zijn overmoed.

Rolverdeling.

Walter Cornelis de ouder sloper
Jef Burm de jonge sloper
Ward De Ravet de Slopersbaas
Doris Van Caneghem de vrouw
Anton Cogen de secretaris van de Slopersvereniging

Aanvullende gegevens.

Auteur: Fernand Handtpoorter
Regie: Michel De Sutter
Geluidsregie: Bart Speck
Omroep: BRT
Uitzending:

14-06-1987

Speelduur: 32 minuten
Categorie: Sociaal