Home / Sneller dan de dood

Sneller dan de dood

Een toelichting op “Sneller dan de dood” door René Metzemaekers. “Dit is een fantastisch verhaal, het lijkt een beetje wetenschappelijk, in begin misschien zelfs een beetje pedant en droog. Maar in de eerste plaats is het geschreven om u de adem te benemen, om u enkele minuten spanning te brengen. Het is natuurlijk allerminst aan mij om te beoordelen of het in die zin geslaagd is.

Is het fictie, een verzonnen geschiedenis of is het een verslag van ware gebeurtenissen? Vanzelfsprekend de historie is geromantiseerd en een beetje aangekleed. Maar de kern van de zaak daar gaat het om. Is het mogelijk sneller te vliegen dan de tijd? Sneller dus dan de dood, die toch op een zeker tijdstip in ons leven ingrijpt.

Natuurlijk niet, dat is onzin of hoogstens goed voor een fantastisch verhaaltje. Maar toen kwam medat artikel in de Saturday Evening Post uit 1948 onder de ogen. In dit artikel is er sprake van enkele wetenschappelijke proeven. Er is ook sprake van het A-gevaar en het B-gevaar die zouden optreden wanneer vliegtuigen zeer hoge snelheden bereiken. Deze hebben niets te maken met de bekende geluidsmuur.

Zonderling genoeg heb ik nooit meer iets over ditA-gevaar en vooral dan over het B-gevaar gelezen. Is dit alles nonsens? Dat is mogelijk, ik weet het niet, het is daarom dat ik u nu niet zeggen kan dat het verhaal helemaal op fantasie berust of maar half. “

Rolverdeling.

René Metzemaekers voor- en nawoord
Chris Dijckhoff verteller

Aanvullende gegevens.

Auteur: René Metzemaekers
Omroep: NIR
Uitzending: 27-05-1957
Speelduur: 64 minuten, 8 delen
Categorie: Verhalen
De serie werd door het NIR voor Visio opnieuw gemonteerd om tot één verhaal te komen.