Home / Socrates

Socrates

In deze tijd van babbelboxen, rondetafelgesprekken of andere eindeloze talkshows van politici, journalisten en bekende Nederlanders onder elkaar, ontkom je er niet aan te vermoeden dat onze taal aan inflatie onderhevig is. Voor troebele situaties en problemen grijpt men grif naar nieuwe woorden (alsof de moeilijkheden daardoor dichter bij een oplossing komen).

Waar kun je nog zuiver, eerlijk en open over goedheid spreken, discussiëren over rechtvaardigheid of liefde? Met andere woorden: waar is tegenwoordig nog onvervalste wijsbegeerte te horen? Waar is de nieuwe Socrates, die de drogredenen van politici, partijbonzen en andere managers feilloos kan aantonen?

Uit heimwee naar onvervalste ware dialogen grijpt de KRO terug naar een der oudste wijsgeren die onze beschaving kent: Socrates, geboren in 469 jaar voor onze tijdrekening en gestorven in 399 aan een gifbeker met dolle kervel. Zelf heeft hij de pen nooit gehanteerd, dat heeft Plato, een van zijn leerlingen, op zich genomen.

Eindeloos lang kon Socrates bekende Atheners aan de tand voelen, met argumenten klem zetten, het schaamrood op de kaken jagen en zich daardoor allerminst geliefd maken. De “wereld” stelde oprechtheid toen al niet erg op prijs. Wie een zuiver begrip heeft van het goede, van hoogstaand zedelijk handelen en wie dus ook een hoge opvatting van taal bezit, knoopt zich zelf vroeg of laat op.

In vier programma's heeft de KRO Plato's dialogen over Socrates gebruikt voor programma's met enerzijds een Atheens, anderzijds een “live” Nederlands karakter. Bekende Atheners van toen worden niet gespeeld door professionele acteurs, maar door bekende Nederlanders.

De rolverdeling is helaas incompleet.

Deel 1  
Piet te Nuyl presentator
G.B.J. Hilterman  
Herman Kuiphof  
Nic Brink  
Wim T. Schippers  
Deel 2  
Piet te Nuyl presentator
Jaap van der Scheur  
Theo Joekes  
Nic Brink  
Margreet Dolman  
Deel 3  
Piet te Nuyl presentator
Hubert Smeets  
Nic Brink  
Jaap van der Scheur  
Deel 4  
Piet te Nuyl presentator
Jan Lenferink  
Ivo Niehe  
Nic Brink  

Aanvullende gegevens.

Auteur: Paul van Mook
Regie: Peter te Nuyl
Omroep: KRO
Uitzending: Eerste deel op 07-12-1991
Speelduur: 3 uur en 46 minuten, 4 delen
Categorie: Sociaal