Home / Het stenen hart

Het stenen hart

Peter Munk, de kolenbrander, wil zijn armzalig, vies handwerk opgeven en ook eens het geld in zijn zak horen rinkelen. Hij is een zondagskind, tussen elf en één uur geboren, en roept met zijn versje het Glasmannetje op, de goede geest van het Zwarte Woud.

Hij mag drie wensen doen. Dwaas als hij is, wenst hij nog mooier te kunnen dansen dan de Danskoning en nog meer geld te hebben dan Ezekiel. Hij vergeet, zich gezond verstand te wensen. Zijn beide wensen gaan in vervulling, maar al vlug gaat het mis: zijn have en goed wordt openbaar geveild en hij verkoopt zijn ziel aan de boze geest van het Zwarte Woud, Michiel de Hollander.

Hij zal rijkdommen bezitten, op voorwaarde dat hij zijn hart geeft en ruilt voor een hart van steen, een koud hart. Hij gaat op die voorwaarde in. Inhaligheid beheerst hem. Vreugde en smart en elk menselijk gevoel zijn hem van meet af aan vreemd.

Omdat zijn vrouw aan een bedelaar, het verklede Glasmannetje, een slok wijn aanbiedt, slaat hij haar dood. Nu komen gedachten over de dood in hem op en 's nachts maant zijn geweten hem. Nog één wens rest er hem en hij wenst zich zijn oude hart terug.

Met list geraakt hij weer van Michiel de Hollander af. Groot is zijn droefenis als hij inziet hoezeer hij met zijn koude hart gezondigd heeft. Daar zijn berouw zo groot is, brengt het Glasmannetje zijn vrouw en de verstoten moeder terug. Zijn rijkdom verdwijnt, maar hij leidt weer een warm en gelukkig leven.

Rolverdeling.

Paul Deen Verteller
Jan Borkus Peter Munk
Jeanne Verstraete zijn moeder
Rob Geraerds Michiel, de Hollander
John Soer het Glasmannetje
Jos van Turenhout de houthakker
Nora Boerman Liesbeth, zijn dochter
Louis de Bree  
Alex Faassen jr.  
Han König  
Tine Medema  
Sylvain Poons  
Frans Somers  
Dick van 't Sant  
Fé Sciarone  
Hans Veerman  

Aanvullende gegevens.

Auteur: Wilhelm Hauff
Vertaling: Louis Povel
Regie: Léon Povel
Omroep: KRO
Uitzending: 17-11-1959
Speelduur: 79 minuten
Categorie: Sagen en sprookjes

Over de muziek.

Muziek van Ton de Leeuw.

Uitgevoerd door het Promenade Orkest onder leiding van Hugo de Groot.

De bron van deze productie.

Das kalte Herz, 21-05-1951 Süddeutscher Rundfunk.