Home / Striptease

Striptease

De luisteraar late zich door de titel niet misleiden. Dit is geen hoorspel waarin geprobeerd wordt een bij uitstek visueel ontkledingsspektakel auditief voor te stellen. Wel ligt het in de bedoeling van de auteur bepaalde zeden, die in internationale politieke verhoudingen een rol van betekenis spelen, overdrachtelijk te ontmantelen en naakt voor te stellen. De auteur parodieert. En zijn parodie is niet van sarcasme gespeend.

De kerngedachte komt al direct tot uiting in denieuwsuitzending, waarmee "Striptease" aanvangt: "In de nabijheid van het Kremlin te Moskou en nabij het Witte Huis te Washington werden ongeveer gelijktijdig de verminkte lijken aangetroffen van twee jonge vrouwen, die klaarblijkelijk in de afgelopen nacht werden vermoord. Naar verluidt betreft het hier een filmactrice en een ballerina, die enige tijd geleden al hun verbintenissen zouden hebben opgezegd, omdat ze, ik citeer: "niet langer akkoord gingen met de wijze, waarop hun persoon zou misbruikt worden voor publicitaire en propagandistische doeleinden."

Rolverdeling.

François Bernard
Walter Cornelis
Arnold Willems
Jacky Morel
Jef Burm
Joris Collet

Aanvullende gegevens.

Auteur: Marc Insingel
Regie: Jos Joos
Omroep: BRT
Uitzending: 13-12-1977
Speelduur: 9 minuten
Categorie: Sociaal