Home / De telefoon

De telefoon

Een kleine ode aan de stilte: zo zou je dit korte hoorspel kunnen noemen. Het gaat om een echtpaar van middelbare leeftijd. Toen ze jong waren praatten ze, bij wijze van spreken, dag en nacht met elkaar. Er was zoveel te vertellen. Dan komt het ogenblik waarop alles gezegd is, en de stilte tussen hen nauwelijks door banale nietszeggende woorden wordt verbroken.

Op een dag komt een man van de telefoondienst zich bij hen aanmelden en plaatst in hun woning twee telefoontoestellen. Verbazing bij het echtpaar: geen van beiden heeft om een telefoontoestel gevraagd. Maar de monteur argumenteert. Mensen moeten bereikbaar zijn. Een telefoon is onmisbaar, gaat door alle muren van eenzaamheid heen. Met twee telefoons in huis kunnen ze mekaar opbellen. In den beginne maken zij van die mogelijkheid dankbaar gebruik. Algauw ervaren zij hoe heerlijk de stilte kan zijn.

Rolverdeling.

Ugo Prinsen
Machteld Ramoudt
Oswald Versyp

Aanvullende gegevens.

Auteur: Ben Heuer
Regie: Michel De Sutter
Omroep: BRT
Uitzending: 13-06-1985
Speelduur: 15 minuten
Categorie: Relaties