Home / Uw Naam worde geheiligd

Uw Naam worde geheiligd

Deze bede ons welbekend uit het Onze-Vader, komt in dit hoorspel voor in de joods-religieuze vorm: "Uw Naam worde geheiligd door het volbrengen van Uw wil." Het volbrengen van Gods wil wordt gesteld als kern van het joodse godsdienstige bewustzijn. Deze kern nader te bepalen is een van de doelstellingen welke tot uitgangspunt hebben gediend van Dr. Leo Baecks boek "Dieses Volk Jüdische Existenz". Het werd voor een belangrijk deel geschreven in het concentratiekamp Theresienstadt.

Het wezen van het joodse volk wordt eerst negatief bepaald: er is een gettomuur en die is er altijd geweest. Dat getto kan een wijk zijn, een stad, een land, het kan zelfs het beloofde land Israël zijn. Terloops wordt gewezen op een vergissing in gangbare niet-joodse literatuur, volgens welke het jodendom niet een eigen waarde heeft maar uitsluitend, in zijn bestaansvorm, dient als een donkere achtergrond voor het lichtende christendom.

Rolverdeling.

Paul van der Lek Dr. Leo Baeck
Fé Sciarone Sabra
Willy Ruys rabbijn
Maria Lindes Christina
Hans Karsenbarg Christiaan
Hans Veerman getuige
Han König een Nazi
Johan te Slaa een Nazi
Cees van Oyen een Nazi
Harry Bronk een Nazi
Robert Sobels een jood
Jan Verkoren een jood
Jan Weger een jood
Donald de Marcas een jood

Aanvullende gegevens.

Auteur: Will Barnard
Regie: Ab van Eyk
Inspiciënt: Joop de Jong
Omroep: NCRV
Uitzending: 29-11-1968
Speelduur: 55 minuten
Categorie: Docudrama, documentaire en klankbeeld