Home / Vandaag is genoeg

Vandaag is genoeg

Twee oude mensen, een man en een vrouw die uit Oost-Duitsland zijn gevlucht, worden opgenomen door Tamara, een jonge, gescheiden vrouw die zelf psychisch min of meer ontworteld is.

De oude man heeft zich niet neergelegd bij de bittere realiteit dat hij van huis en hof verjaagd is. In de aftakeling van zijn oude dag die heden en verleden nauwelijks meer kan ontwarren, waant hij zich telkens nog thuis op zijn landgoed. Die rusteloosheid drijft hem langzaam naar een zielige dood in volkomen verstandsverbijstering.

Zijn vrouw verpleegt hem liefdevol en berustend, geholpen door Tamara die het echtpaar uit onberedeneerde menselijkheid in huis heeft gehaald. Voor haar betekent deze menslievende daad uiteindelijk een loutering.

Rolverdeling.

Els Buitendijk Tamara
Rolien Numan Laura
Louis de Bree Thomas
Donald de Marcas mannenstem
Joke Hagelen vrouwenstem

Aanvullende gegevens.

Auteur: Lynne Reid Banks
Vertaling: Marianne Colijn
Regie: Ab van Eyk
Inspiciënt: Max Westra
Omroep: NCRV
Uitzending: 03-08-1966
Speelduur: 35 minuten
Categorie: Sociaal

Over de muziek.

Improvisaties door Marijke Ferguson (cymbaal en hakkebord).