Home / De visioenen van een houtstapelaar

De visioenen van een houtstapelaar

Centraal in dit hoorspel staan de Wederdopers uit de 16de eeuw ten tijde van het rijk van keizer Karel de Vijfde. De Wederdopersbeweging was een van de vele uitingen van het opkomend protestantisme als verzet tegen de gevestigde Katholieke Kerk. Deze laatste werd door nog veel overheden gesteund en elke afwijkende visie werd door hen sterk veroordeeld en bestreden. Vooral deze bemoeienis was de Wederdopers een doorn in het oog. Een nieuwe staat, gebaseerd op de Bijbel en in het bijzonder op de naleving van de Tien Geboden, vormde daarbij een uitgangspunt.

De aanhang van de Wederdopers was vooral te vinden onder de boeren en lage burgerij. Door de aanhoudende werkloosheid en de daaruit vloeiende armoede zochten zij steun bij een beweging die de gemeenschap van goederen als een van de fundamenten van een eerlijke maatschappij zag.

Op 11 februari 1535 vond in Amsterdam een oproer plaats. Tijdens een bijeenkomst van de Wederdopers trok een van de aanwezigen tijdens het gebed zijn kleren demonstratief uit en wierp die op het vuur. Hij riep alle anderen op zijn voorbeeld te volgen onder het motto “Wee, de wrake Gods”. Daarna stormde de groep naakt de straat op, in hun ogen een eerlijke naaktheid.

Op 10 mei 1535 volgde de werkelijke opstand. Onder leiding van Jan van Geel werd het stadhuis van Amsterdam bezet, waarbij o.a. de burgemeester slachtoffer werd. De Wederdopers waren ervan overtuigd, dat hun actie tot steun van de burgerij zou leiden, maar die bleef uit. Ondanks de sympathieën voor de doelstellingen hadden de burgers ook gehoord van de misstanden die plaatsvonden in de stad Munster (zware straffen als men zich niet aansloot, onzedelijkheid) en de reactie van de autoriteiten daarop (het neerslaan van de opstand in Munster zou overigens pas plaatshebben in juni 1535, maar de voortekenen waren al duidelijk).

Door het neerslaan van het oproer greep de katholieke, welgestelde burgerij de kans om zich te ontdoen van de hervormingsgezinde bestuurders, daarbij gesteund door Keizer Karel de Vijfde, die de verordeningen tegen de Wederdopers verscherpte en opriep om deze groep te vervolgen.

Rolverdeling.

Lou Landré Dirk Houtstapelaar
Erik Plooyer monnik
Jaap Maarleveld rechter
Çanci Geraedts Baef

Aanvullende gegevens.

Auteur: Gerrit Pleiter
Regie: Ab van Eyk
Omroep: NCRV
Uitzending: 07-04-1980
Speelduur: 35 minuten
Categorie: Historisch

Bron deels: Wikipedia.