Home / Vlaamse dorpskermis in de 18e eeuw

Vlaamse dorpskermis in de 18e eeuw

Een "Vlaamse dorpskermis in de 18e eeuw" is een fragment uit "De Boerenkrijg" uit 1853 van Hendrik Conscience.

"Op eenen zomerdag van het jaar 1793 was het kermis te Waldeghem.Voor de kerk, onder de hooge lindeboomen, stonden velerlei kraamkens, met lijnwaad overspannen; maar wat men daarbinnen verkocht, kon men niet zien, dewijl de kramers, met de armen over de borst gekruist of op kist of bank zittend, bij hunne geslotene winkels schenen te wachten. Voor eenige herbergen waren tenten van zeildoek opgeslagen, ongetwijfeld om den dorpelingen tot danszalen te worden aangeboden."

Rolverdeling.

Chris Dijckhoff

Aanvullende gegevens.

Auteur: Hendrik Conscience
Omroep: BRT
Opgenomen in: 1960
Speelduur: 10 minuten
Categorie: Verhalen