Home / Voltooiing

Voltooiing

of Een denkbeeldig gesprek tussen Teilhard de Chardin en Dietrich Bonhoeffer

Dit is grotendeels het verslag van een fictief gesprek tussen de Duitse protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer en de Franse bioloog, natuurkundige en filosoof Pierre Teilhard de Chardin. Het historische uitgangspunt is het feit dat beiden vlak voor de Tweede Wereldoorlog tegelijkertijd in Londen vertoefden.

Bonhoeffer nam in Engeland deel aan een oecumenisch congres. Hij worstelde toen met het persoonlijk probleem, hoe zich te onttrekken aan de dienstplicht, en met een ambtelijk probleem, namelijk hoe de oecumenische beweging over te halen om de vertegenwoordigers van de zogenaamde Duitse christenen die Hitler steunden, niet te erkennen. Teilhard had zijn werkterrein in China tijdelijk verlaten om te spreken op verschillende conferenties.

In het gesprek hebben ze het over de schepping van de wereld en de voltooiing van de bestemming van de mens die tot een universele vrede zou kunnen leiden.

Rolverdeling.

Hans Karsenbarg verteller
Frans Somers Pierre Teilhard de Chardin
Hans Veerman Dietrich Bonhoeffer
Paul van der Lek George Bell, bisschop van Chichester
Bert Dijkstra vriend

Aanvullende gegevens.

Auteur: E.H. Robertson
Vertaling: Katja Spierdijk
Regie: Wim Paauw
Omroep: NCRV
Uitzending: 15-05-1970
Speelduur: 62 minuten
Categorie: Religieus