Home / Juliana van Stolberg

De vrouwen van Willem van Oranje

Een reeks waarin Willem van Oranje wordt getypeerd vanuit de ervaringen en gevoelens van zijn moeder en zijn vier echtgenotes.

Juliana van Stolberg

Juliana van Stolberg werd geboren op 15-02-1506, zij was de moeder van Willem van Oranje. Op 29-09-1531 trouwde Juliana voor de tweede maal op kasteel Königstein met Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg.

Het echtpaar nam zijn intrek op de Dillenburg, waar Juliana de huishouding op zich nam. Naast de zorg voor haar eigen (stief)kinderen zag zij ook toe op de opvoeding van de adellijke jongens die naar Dillenburg kwamen om aan de hofschool opgeleid te worden. Op 06-10-1559 verloor Juliana ook haar tweede man.

Juliana toonde zich al vroeg een aanhanger van het protestantisme: eerst van de Lutherse, later van de Calvinistische leer. Het afstaan van haar zoon Willem uit haar tweede huwelijk aan het hof van Karel V in Brussel viel haar zwaar, aangezien zij op de hoogte was van de vervolgingen waaraan protestanten in de Nederlanden bloot stonden. Dat Willem aan het Brusselse hof door Maria van Hongarije Rooms-katholiek zou worden opgevoed, vormde echter geen reden voor slechte familiebanden.

Toen rond 1566 definitief een opstand uitbrak in de Nederlanden, besloot zij onmiddellijk haar strijdende zonen in daad en raad bij te staan. Bekend van haar zijn de verschillende brieven die zij stuurde, waarin zij haar zonen opriep te vertrouwen op de Heer en zich niet in te laten met onzedelijkheid, dronkenschap en vloeken.

Zij schreef aan hem onder andere: „Ik heb met een bezwaard gemoed gehoord dat het krijgsvolk met vloeken zulk een slecht en goddeloos leven leidt. Ik vrees dat Gods toorn over de ganse christenheid zal gaan, want waar men ook heenziet, het is al ijdel, moedwillig en goddeloos leven.

Ook steunde zij haar zonen financieel in de strijd tegen de troepen van Alva, hoewel deze op een nederlaag uitliep. Door deze opstand verloor Juliana tijdens haar leven drie van haar zonen: Lodewijk en Hendrik sneuvelden tijdens de Slag op de Mookerheide en Adolf sneuvelde in de Slag bij Heiligerlee (1568).

Tijdens de laatste jaren van haar leven had Juliana te maken met oogproblemen en vele pijnen, waardoor het schrijven van brieven voor haar onmogelijk werd. Twee dagen voor haar dood vertrouwde ze reeds aan een adviseur van Willem van Oranje toe, dat ze uitzag naar het naderende einde.

Op 18-06-1580 overleed Juliana van Stolberg. Op 24-06-1580 werd haar lichaam bijgezet in het familiegraf van de Nassaus in de Evangelische Kirche te Dillenburg.

Rolverdeling.

Heleen van Meurs Juliana van Stolberg
Joris Bonsang verteller

Aanvullende gegevens.

Auteur: Thera Coppens
Regie: Johan Wolder
Omroep: NCRV
Uitzending: 22-11-1984
Speelduur: 19 minuten
Categorie: Historisch

Complete reeks in volgorde van uitzending.

Bron deels: Wikipedia.