Home / De zaak Bannema

De zaak Bannema

De opzet van deze detective is door de auteur zo gekozen, dat de luisteraars, mede met behulp van documenten, berichten, brieven etcetera, afgedrukt in de Katholieke Radio Gids, kunnen uitmaken, wie de dader is en waarom.

Het plot is simpel, een geldtransport van de Honolulu-bank wordt beroofd. De overvallers gaan er vandoor met maar liefst anderhalf miljoen gulden. De directeur van de Honolulu-bank roept de hulp in van de Engelse detective Mike Dip.

Achtergondinformatie over Mike Dip, detective.

Katholieke Radio Gids 11-02-1939.

Het eigenaardigste van Dip is, dat hij een normaal doodgewoon mens is met gebreken en goede eigenschappen, ruim 25 jaar oud, geboren in donker Londen. Van zijn eerste twee levensjaren staat alleen dit met zekerheid vast, dat hij de dokter, wanneer deze zich over zijn armoedig wiegje boog, met wonderbaarlijke vingervlugheid zijn gouden sigarettenkoker of horloge rolde.

Het was dezelfde artistieke aanleg die hem op bloeiende knapenleeftijd een zekere ereplaats inruimde onder de gelijktijdig opgroeiende jeugd van zijn straat: want nooit vond bijvoorbeeld een bekeurende agent, wanneer tussen de slachtoffers van zijn dienstuitoefening de jonge Dip zich had bevonden, zijn zakboekje nog terug, terwijl hij tevens zijn potlood miste, althans wanneer de waarde ervan de gulden overschreed.

De heer Kromme Sam bemoeide zich met de vakkundige opleiding van de veelbelovende Dip en deze laatste toonde zich een vlugge leerling, zodat hij op 18-jarige leeftijd de schrik van donker Londen was. De uitoefening van zijn kunstenaarschap bracht hem in herhaalde aanraking met de rechter, een oud zeer wijs man, die op zekere dag de jeugdige Dip bij zich liet komen. Na een vermurwende toespraak van ruim drie kwartier gaf Dip, tot tranen toe geroerd, aan Zijne Edelachtbare diens portefeuille, lintje van de Grootorde, zijn brandkastsleutel en zilveren sigarenaansteker terug, ten teken, dat hij zijn leven zou beteren.

Hij werd krantenverkoper,zijn eerste eerlijke dienstbetrekking. Hij verkocht er dagelijks meer en bleef waarachtig eerlijk. Maar het werk verveelde hem en hij besloot kelner te worden. Voor de afwisseling aanvaarde hij vervolgens het ambt van terreinopzichter bij een beroemde Engelse voetbalclub, om daarna secretaris te worden ener duivenfokvereniging. En hier achterhaalde hem zijn boze aard.

Op voorstel van de penningmeester, dit zij gezegd om de schuld van Dip in het juiste licht te beschouwen, ging hij er, vergezeld door de penningmeester, met de verenigingskas vandoor. Het was het kritieke moment in Dip's leven. Toen het echter op verdelen aankwam. Argumenteerde de min of meer zwaar gebouwde penningmeester net zo lang met zijn vuisten, totdat Dip niet meer wist wat hij zei en of hij überhaupt wat zei. Kortom: toen hij na drie weken weer aardig was opgeknapt besloot hij voor zijn verdere leven, hoelang dit ook zou duren, permanent eerlijk te zullen blijven.

Nog een keer echter bezweek hij. Hij vergiste zich echter deerlijk, want toen hij 's nachts om half drie een kamer binnenstapte door een raam, ontdekte hij, dat hij zich bevond in de slaapkamer van Gordon Gee, de beroemde Yard-detective.

Na enige tijd tussen leven en dood te hebben gezweefd - Gorden Gee heeft de kleine onhebbelijkheid van 's nachts geen inbrekers in zijn appartement te dulden - kwam hij als butler, later als assistent in dienst van Gordon Gee, wiens vriendschap hij na een jaar volkomen gewonnen had. Dip had de boze mens in zich overwonnen.

Toen wij twee jaar geleden in Engeland waren, was Dip uitgegroeid tot een welhaast even bekwaam privé-detective als zijn grote leermeester Gordon Gee, te wiens huize wij de heer Dip leerden kennen en waarderen. Wij raakten eveneens bevriend en Dip nodigde ons uit hem te assisteren bij het opknappen van een zaakje, dat hij toen juist onderhanden had. Gedurende zes weken leefden wij in een roes van zeer schokkende gebeurtenissen.

Toen meneer Bannema van de Honolulu-bank hem telegrafeerde over te komen, was hij juist van plan voor enkele weken een welverdiende vakantie te nemen. Maar ja, het beroep van detective brengt ook zijn zorgen mee.

Rolverdeling.

Deel 1  
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Johan Schmitz Van Andel, chauffeur pantserauto
Han König Deyers
Piet Rienks Eipelaar
Louis van Gasteren Carpentier
Eduard Palmers Van Dam, chauffeur touringcar
Anton Roemer Gerritsen, boekhouder
Hans van Meerten agent
Han Bentz van den Berg agent
Piet Rienks stem
Han König een voorbijganger
Deel 2  
Cor van der Lugt Melsert Mike Dip, detective
Gijsbert Tersteeg Franssen, privé-secretaris van Bannema
Anton Roemer Van Iseren, garagehouder
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Annie Brugman Nora Lensen, afdeling informatie Honolulu-bank
Deel 3  
Cor van der Lugt Melsert Mike Dip, detective
Piet Rienks Eipelaar
Johan Schmitz Van Andel
Han König Deyers
Louis van Gasteren Carpentier
Tom Dee vriend van Mike Dip
Tine Loobeek juffrouw Odilia, zijn huishoudster
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Deel 4  
Cor van der Lugt Melsert Mike Dip, detective
Tom Dee zijn vriend
Han König rechercheur
Piet Rienks rechercheur
Eduard Palmers Van Dam, chauffeur touringcar
Gijsbert Tersteeg Franssen, privé-secretaris van Bannema
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Deel 5  
Johan Schmitz Officier van justitie
Anton Roemer deurwaarder
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Cor Dommelshuizen Mr Van Sassem, advocaat van Bannema
Gijsbert Tersteeg Franssen, privé-secretaris van Bannema
Henri Eerens Mr Roemer
Eduard Palmers Van Dam, chauffeur touringcar
Cor van der Lugt Melsert Mike Dip, detective
Annie Brugman Nora Lensen, verloofde van Franssen
Tom Dee vriend van Mike Dip
Deel 6  
Tom Dee vriend van Mike Dip
Cor van der Lugt Melsert Mike Dip, detective
Bert Radersma omroeper van de K.R.O.
Johan Schmitz Officier van justitie
Gijsbert Tersteeg Franssen, privé-secretaris van Bannema
Jacques Snoek Bannema, directeur Honolulu-bank
Louis van Gasteren Mr Udema-Schapenborgh, advocaat van Franssen
Annie Brugman Nora Lensen, verloofde van Franssen
Hélène Berthé juffrouw De Rooi, hospita van Franssen
Tine Loobeek juffrouw Odilia, hospita van Tom Dee
Han König krantenjongen en eenvoorbijganger
Piet Rienks krantenjongen en eenvoorbijganger
Gerhard Alexander krantenjongen en eenvoorbijganger

Aanvullende gegevens.

Auteur: Tom Dee
Regie: Henri Eerens
Omroep: KRO
Uitzending: Eerste deel op 08-01-1939
Speelduur: 2 uur en 20 minuten, 6 delen
Categorie: Misdaad