Home / Zingen in een bad van marmer

Zingen in een bad van marmer

Versie van de BRT.

Bij het beluisteren van dit hoorspel moet men niet vragen naar "het verhaaltje". Het spel bestaat uit een weefsel van motieven, die op den duur een grondpatroon vormen waarop de aandachtige toehoorder zelf kan doorborduren.

Al dadelijk is er sprake van hondenbloemen en kevers. De bloemen bloeien in zo'n overvloed dat de verteller, Sacher, praat over een gele zee. In die zee staat het huis, geheel van marmer opgetrokken. Zo'n huis wekt weer associaties met een badkuip. Het kevermotief heeft te maken met de overleden, of zoals de verteller beweert, vermoorde vader, en later wanneer het corrupte marmer warm en buigzaam wordt, met Sacher zelf.

De moeder treedt op binnen het kader van het Oidipous-complex. Zij is vrouw, geliefde, slet, en blijft in deze wisselende hoedanigheden getooid met een kever-sierraad. Sacher die alleen op gang komt in een dialoog, praat in gefingeerde tweegesprekken. Hij noemt zich "de totale" omdat hij zichzelf als de belichaming van het gemiddelde beschouwt. De absoluutheid van dit gemiddelde streeft naar vergoddelijking. Uiteraard verwekt deze zelfverheffing alleen een storm in een badkuip.

Rolverdeling.

Julien Schoenaerts
Hilde Sacré

Aanvullende gegevens.

Auteur: Konrad Hansen
Vertaling: Lies Rutgers
Regie: Jos Joos
Geluidsregie: Robert Bernaerd
Flor Stein
Omroep: BRT
Uitzending: 03-01-1971
Speelduur: 54 minuten
Categorie: Absurdisme
Alternatieve productie: De versie van de NCRV.

De bron van deze productie.

Gesang im Marmorbad, 04-10-1968 Radio Bremen.