Home / De Zonnekoning

De Zonnekoning

Het levensverhaal van De Zonnekoning opgetekend door Johan Op de Beeck. Een weergaloos verhaal, vol van anekdotes, soms smakelijk, soms bijzonder onsmakelijk en gruwelijk.

Lodewijk XIV van Frankrijk, bekend als Lodewijk de Grote en de Zonnekoning, was een telg uit het koninklijke huis Bourbon. Hij was van 1643 tot aan zijn dood koning van Frankrijk en Navarra.

Lodewijk XIV was een zoon van Lodewijk XIII van Frankrijk en Anna van Oostenrijk. Na de vroegtijdige dood van zijn vader werd hij op vierjarige leeftijd koning. Kardinaal Mazarin leidde de Franse politiek tijdens de minderjarigheid van Lodewijk, waarbij hij het beleid van kardinaal Richelieu voortzette. Op zestienjarige leeftijd werd Lodewijk XIV gekroond, maar pas na de dood van Mazarin in 1661 nam hij het bewind zelf in handen.

Met behulp van zijn ministerraad, in het bijzonder Colbert en Louvois, werden centralistische hervormingen doorgevoerd in het nog feodale Frankrijk. De adel raakte een aanzienlijk deel van zijn macht kwijt, in ruil voor een plaats aan het hof van de koning in het nieuwgebouwde Versailles. Lodewijk XIV wordt vaak gezien als het ultieme voorbeeld van een absolute vorst.

Door middel van oorlogen met buitenlandse mogendheden, met name Spanje, het Duitse rijk en de Republiek, wist Lodewijk XIV de noord- en zuidgrens van Frankrijk te verleggen op Duits, Nederlands en Spaans grondgebied. Door de vele oorlogen die Lodewijk vocht raakte de Franse staat nagenoeg bankroet.

De Zonnekoning was een belangrijke beschermheer van de kunsten en daardoor wordt vaak aan zijn regeerperiode gerefereerd als de Grand Siècle (Grote Eeuw). In deze periode floreerden kunstenaars als Racine, Rigaud, Lully en Le Nôtre.

Lodewijk XIV overleed in 1715 op 76-jarige leeftijd na een koningschap van 72 jaar. Hij werd opgevolgd door zijn achterkleinzoon Lodewijk XV, daar eerder zijn zoon en kleinzoon waren overleden en de Spaanse tak van het huis Bourbon was uitgesloten van successie.

Rolverdeling.

Johan Op de Beeck verteller
Door Van Boeckel Lodewijk XIV van Frankrijk, de Zonnekoning

Aanvullende gegevens.

Auteur: Johan Op de Beeck
Productie: Rolly Smeets
Annick Lesage
Omroep: VRT
Uitzending: Eerste deel op 14-10-2018
Speelduur: 15 uur en 12 minuten, 10 delen
Categorie: Docudrama, documentaire en klankbeeld

Bron deels: Wikipedia.