Misdaadreconstructies / De zaak Jules Lissoir

De zaak Jules Lissoir

Voor het Assisenhof van de Seine stond december 1934 Jules Lissoir terecht, een Belgisch industrieel, die op 1 april 1934 te Parijs zijn ex-schoonzoon, Van de Vorst, doodschoot.

Van de Vorst, een losbandige en ongunstig bekend staande jonge man, was in 1922 met de dochter van Lissoir in het huwelijk getreden. Het huwelijk was van begin af aan een droevige mislukking; zij eindigde in een bloedig drama, daar Van de Vorst zijn jonge vrouw, die hij mishandelde en het leven verbitterde, tijdens een twist doodschoot. Het Assisenhof van Brabant veroordeelde hem tot twintig jaar gevangenisstraf.

Na zeven jaren echter werd Van de Vorst weer in vrijheid gesteld, tot grote woede van Lissoir, die vast besloten was zijn dochter te wreken. Toen hij vernam dat Van de Vorst zich in Parijs had gevestigd, reisde hij daarheen en hield gedurende enkele dagen achtereen de wacht voor diens huis. Eindelijk, op 1 april 1934, toen Van de Vorst zijn woning verliet, kon hij zijn slag slaan en hij schoot zijn ex-schoonzoon neer.

Lissoir toonde niet het minste berouw over zijn daad. Hij had zijn dochter willen wreken en verder de man willen straffen, die naar zijn mening een te geringe straf voor zijn misdaad had gekregen. Hij had dit zijn hoogste plicht geacht.

Drie advocaten wezen er in hun pleidooien op dat terwijl Van de Vorst een onschuldige vrouw had vermoord, Lissoir een moordenaar had gedood. Jules Lissoir werd op 7 december 1934 vrijgesproken.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Jaap Maarleveld  
Marcel Maas  

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 08-03-1984
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies