Misdaadreconstructies / De zaak Marcelis Muylwijk

De zaak Marcelis Muylwijk

Op 23 oktober 1915 werd bij de politie aangifte gedaan, dat een zekere G.A. Busch, een koopman, verdwenen was. De politie stelde vast dat hij het laatst geweest was bij makelaar Marcelis Muylwijk aan de Overtoom te Amsterdam, die destijds in staat van faillissement verkeerde. Het politieonderzoek leverde geen resultaat op. Busch werd niet gevonden. Aanvankelijk werd gedacht, dat Busch redenen had om zich schuil te houden. Aan de politie is toen nog wel medegedeeld dat Busch, toen hij Muylwijk bezocht, een bedrag van 12.000 gulden bij zich had en er is op gezinspeeld dat de makelaar dat geld best kon gebruiken.

Jarenlang lag het onderzoek stil, maar begin januari 1925 bereikten de Centrale Recherche anonieme mededelingen, welke aanleiding waren tot het heropenen van het onderzoek.

De Centrale Recherche onderzocht op 8 januari 1925 de garage achter het perceel Overtoom 25, de voormalige woning van Muylwijk. Omstreeks de tijd dat Busch verdween werd er in de garage gewerkt, omdat zij zou worden ingericht tot zeepfabriek. De recherche brak de vloer open en stootten op een betonnen plaat en nadat deze was opengehakt, vonden zij daaronder een houten pakkist.

Na opening van de kist bleek deze te bevatten een stoffelijk overschot, een hoed, schoenen en kledingstukken. Het stoffelijk overschot was geheel vergaan en onherkenbaar, maar in de jas werd een monogram gevonden. Mede dankzij andere voorwerpen die op het stoffelijk overschot gevonden werden, onder andere een gouden ring en een dasspeld kon de identiteit met grote zekerheid worden vastgesteld. De Centrale Recherche twijfelde er niet aan dat men het stoffelijk overschot van Busch gevonden had.

De polite arresteerde Muylwijk, die na verloop van tijd een bekentenis aflegde. Hij zou Busch niet naar de Overtoom hebben gelokt, en had hem niet gedood. Tijdens een zakelijke bespreking is een woordenwisseling ontstaan, waarbij Busch ineenzakte en overleed. Hij had Busch daarop zijn portefeuille ontnomen.

De rechtbank achtte zowel de moord als doodslag en de diefstal gepaard gaande met geweld niet wettig en overtuigend bewezen en sprak Muylwijk van deze ten laste gelegde feiten vrij. De rechtbank achtte hem wel schuldig aan de mishandeling met de dood van Busch tot gevolg en aan diefstal, en veroordeelde hem op 28 november 1925 tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Jaap Maarleveld  

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 02-02-1984
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies