Misdaadreconstructies / De zaak Marie-José Longpré

De zaak Marie-José Longpré

Op dinsdag 9 juni 1964 om tien voor half drie heeft de jury het onschuldig uitgesproken in de zaak Marie-José Longpré. Op de vraag, of, Longpré schuldig was aan moord, antwoordde de voorzitter van de jury met zijn hand op het hart:“neen". Longpré, werd ervan beschuldigd haar zoontje, van zeventien maanden, in de Sambre te hebben verdronken.

Longpré barstte in tranen uit, viel op een bank, werd door twee rijkswachters ondersteund, terwijl haar verdedigers op haar toestormden en haar omhelsden.

Van de tribune af klonk handgeklap, de mensen begonnen te joelen, een groteske verwarring heerste in de rechtszaal. Ondanks het objectief gezien bijna verpletterende bewijsmateriaal van het Openbaar Ministerie, heeft de jury Longpré niet schuldig bevonden. De jury hoeft geen, rekening te houden met de feiten. Het is haar toegestaan geheel op het gevoel te oordelen.

De jury beraadslaagde meer dan vier uur, erg gemakkelijk werd men hetniet eens. Aangenomen mag worden dat de doorslag voor het onschuldig heeft gegeven de verklaring van een tegenexpert, een professor van de universiteit van Brussel, die lijnrecht stond tegenover de verklaringen van de experts van het Openbaar Ministerie. De laatsten zeiden dat de kleine Pierre was verdronken, de tegenexpert, eveneens een gezaghebbende deskundige, vond dat er niets met zekerheid kon worden gezegd.

Hoewel de procureur des Konings een motief voor wat hij als moord beschouwde, aanvoerde, namelijk dat Longpré bang was voor de publieke, opinie, die zou kunnen ontdekken dat zij de kleine Pierre, verwaarloosde, blijft een mysterie over deze zaak hangen.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Kees Broos  
Maria Lindes  

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 14-07-1983
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies