Misdaadreconstructies / De zaak Ronald True

De zaak Ronald True

Tot grote verbazing van het Engelse publiek werd gratie verleend aan de voormalig vliegenier Ronald True. Hij vermoordde op 6 maart 1922 de prostitueeGertrude Yates.Er waren geen experts nodig om vast te stellen dat hij een moord bedreef uit pure moordwellust, dat zijn slachtoffer wurgde en haar daarna met een stuk ijzer het hoofd insloeg.

Zijn schuld stond zo onomstotelijk vast, dat zijn verdediger, Mr Curtis Bennet zich uitsluitend bepaalde tot een pleidooi voor de ontoerekenbaarheid van zijn cliënt. Waarin hij faalde. Want nadat de jury al de experts had horen verklaren dat zij True als onaansprakelijk voor zijn daden beschouwden, nadat zij door al de getuigen de wartaal had horen citeren, die True vroeger al omtrent zijn moordplannen had uitgeslagen, en nadat Mr Justice Mc. Carrie een lange rede had afgestoken, werd True schuldig bevonden zonder de ontoerekenbaarheid-restrictie.

Hij werd dien tengevolge ter dood veroordeeld en het Court of Crimineel Appeal bevestigde dit vonnis nog eens, waarbij de Lord Chief Justice sprak van “a ghastly crime”. Weer waren de medische experts unaniem in hun verklaringen omtrent True's ontoerekenbaarheid, en weer bleef hun oordeel zonder enig gevolg. Het scheen dus vast te staan dat True gehangen zou worden.

Maar de Home Secretary, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft in gevallen als deze het laatste woord. Hij maakte gebruik van het hem bij wet-van-1866 verleende privilege om een ter doodveroordeelde gratie te verlenen als hem blijkt dat de veroordeeldeontoerekenbaar is. Hij ontbood drie nieuwe medisch experts, die opnieuw True onderzochten en het geheel met hun voorgangers eens waren. Op grond van hun rapport vernietigde de minister het vonnis en liet True overbrengen naar een gesticht voor criminele krankzinnigen.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Corry van der Linden  
Kees Broos  

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 19-03-1985
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies